Binnenkort ook een verplichte K.B.O. inschrijving voor de syndicus, ook de niet-professionele syndicus…

Het was reeds een verplichting dat elke Vereniging van mede-eigenaars (VME) zich dient in te schrijven bij de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Hierdoor ontvangt het appartementsgebouw, de groep assistentiewoningen, het kantorencomplex of bedrijvenpark een ondernemingsnummer (KBO-nummer), hetgeen verplicht op alle briefwisseling vermeld dient te worden.

Vanaf 1 april 2017 zullen echter syndici zich persoonlijk moeten laten inschrijven bij de KBO via een ondernemingsloket, met als bewijs van aanstelling, het verslag van de Algemene Vergadering.

1.

Een nieuwe syndicus zal zich vanaf 2017 ten laatste op de dag voor de datum waarop de opdracht als syndicus start moeten aanmelden bij een ondernemingsloket. In België zijn er zeven erkende ondernemingsloketten, m.n. Acerta, Xerius, Eunomia, Formalis, Zenito, Partena point en Securex go-start.

2.

Als de vereniging van mede-eigenaars is opgericht vóór 1 april 2017, dan moet de syndicus zijn inschrijving binnen het jaar in orde brengen.

Dit brengt na het invoege treden van de wet sinds 2010, de aanpassing van de statuten, de risicoanalyse met moderniseringswerken van de liften en de dakisolatienormen een bijkomende wettelijke verplichting mede voor de syndicus.

Op zich is dit een logisch gevolg om het vastgoedbeheer transpanter te maken. De leveranciers en andere derden kunnen op deze wijze de gegevens van de syndicus zeer gemakkelijk raadplegen.

Het openbaar maken van niet-professionele mede-eigenaars-syndici zal mogelijks een verdere professionalisering van de markt teweeg brengen.

 

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/het-beheer-en-onderhoud-van-de-gemeenschappelijke-delen-een-appartementsgebouw