Het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars

Een ondernemingsnummer van een vereniging van mede-eigenaars opzoeken

1. Ga naar http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub

2. Vul bij “NIEUWE OPZOEKING OP NAAM” of “NIEUWE OPZOEKING OP ADRES” de uw gekende gegevens in.

3. Druk op “ZOEK”

4. Selecteer de betreffende vereniging van mede-eigenaars om het ondernemingsnummer en eventuele andere gegevens te bekomen.

Rechtspersoonlijkheid voor de vereniging van mede-eigenaars

De overschrijving van de statuten op het hypotheekkantoor is een verplichting voor elke vereniging van mede-eigenaars voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. De andere voorwaarde is het ontstaan van de onverdeeldheid door overdracht of toekenning van ten minste een kavel (B.W. Art. 577-5 §1).

Registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

De wet van 16 januari 2003 inzake de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.) bepaalt dat registratie bij de K.B.O. verplicht is voor elke onderneming, maar ook voor rechtspersonen naar Belgisch recht en voor natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen onderworpen aan de sociale zekerheid als werkgever. De vereniging van mede-eigenaars valt onder de toepassing van deze wetgeving.

Ondernemingsnummer verplicht te vermelden

Deze wet bepaalt tevens in artikel 13 dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten uitgaande van handels- en ambachtsondernemingen het ondernemingsnummer steeds dienen te vermelden. Als dat niet het geval is, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een dagvaarding door een vereniging van mede-eigenaars nietig wordt verklaard. In de praktijk gebeurt de inschrijving bij de K.B.O. via de kantoren van bewaring der hypotheken en onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Financiën (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 2015).