Update 02/11/2020 – Verstrengde lockdown vanaf 2 november

Verstrengde lockdown vanaf 2 november: MB is gepubliceerd!

Het nieuwe Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dat het voorgaande MB van 28/10/2020 vervangt, werd deze middag gepubliceerd in het Staatsblad.Na dit geanalyseerd te hebben, stellen we het volgende vast voor de vastgoedsector:

  • Syndici werden opgenomen in de bijlage aan het MB onder de essentiële beroepen/dienstverleners. De syndicuskantoren mogen open blijven, maar de organisatie van fysieke AV’s in een mede-eigendom is verboden;
  • Ingevolge art. 6, §3 van het MB zijn de ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten gesloten voor het publiek. Bemiddelaars en rentmeesters moeten in hun vastgoedkantoren achter gesloten deuren werken. Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van de functie;
  • Plaatsbezoeken en plaatsbeschrijvingen zijn toegelaten, gezien er geen verbod heerst op niet-essentiële verplaatsingen. De sector adviseert om een plaatsbezoek te beperken tot max. 2 bezoekers per keer, naast de vastgoedmakelaar. Respecteer te allen tijde de sectorgids.
  • Verhuizingen blijven mogelijk.

Bron: BIV