Wijziging termijn EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen

Volgens de huidige regelgeving moet uiterlijk op 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Het gaat in totaal over ruim 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen. De coronapandemie zorgde ervoor dat opmaak van dit EPC veel vertraging opliep.
Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt deze timing nu bijgestuurd. Er komt een fasering in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Voor de grootste appartementsgebouwen (minstens 15 gebouweenheden) blijft de verplichting van kracht tegen 1 januari 2022. Voor de middelgrote (5 tot en met 14 gebouweenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2023 en voor de kleinste (2 tot en met 4 gebouweenheden) verschuift de verplichting naar 1 januari 2024.
Op die manier kan u zich als energiedeskundige dit jaar focussen op de grote appartementsgebouwen. Het gaat in totaal over naar schatting 30.000 gebouwen. Zo blijft het haalbaar voor iedereen om tijdig over een EPC te beschikken. In de grote appartementsgebouwen valt ook de grootste energiebesparing te realiseren.
Stand van zaken
Op dit ogenblik  werden nog geen 5000 van dergelijke EPC’s ingediend in de Energieprestatiedatabank. Dit betekent dat momenteel minder dan 4% van de appartementsgebouwen al voldoet aan de verplichting. De coronamaatregelen, die een plaatsbezoek in 2020 sterk bemoeilijkten, zijn deels de oorzaak. De beslissing over de opmaak van een EPC gemeenschappelijk delen, wordt vaak ook besproken op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Deze vergaderingen konden in vele gevallen niet of maar met veel vertraging doorgaan.  Ook in 2021 zullen de coronamaatregelen nog een impact hebben op het aantal EPC’s dat kan worden opgemaakt. Er zullen ook onvoldoende energiedeskundigen beschikbaar zijn om deze grote hoeveelheid aan EPC’s tijdig op te maken. De focus wordt in 2021 daarom gelegd op de grootste appartementsgebouwen.Bijgestuurde timing

Appartementsgebouw met   Wanneer dient het EPC gemeenschappelijke delen beschikbaar te zijn (aangepaste kalender, principiële beslissing Vlaamse Regering van 7 mei 2021) 
minstens 15 eenheden 1 januari 2022
5 tot en met 14 eenheden 1 januari 2023
2 tot en met 4 eenheden 1 januari 2024

Voor nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt.

Belangrijke info voor de eigenaar of VME
Het EPC is tien jaar geldig, maar moet aangepast worden bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen, zoals (na)isoleren van vloeren, muren en daken, plaatsen van nieuwe voordeur, vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. Zo blijft het certificaat actueel. 

De eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars is verantwoordelijk voor het tijdig opmaken van het EPC gemeenschappelijke delen. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete krijgen.

BRON: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap