Vanaf maart 2021 nieuwe verplichtingen voor laadpunten bij parkings

Verplichtingen voor laadpunten bij parkings

Vraagt u vanaf 11 maart 2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie? Dan gelden nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de parkeerterreinen. De eigenaar van het gebouw of de vergunningshouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen.

Daarnaast komt er vanaf 2025 ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bestaande niet-residentiële gebouwen, dus zonder dat er een omgevingsvergunning aan te pas komt.

Deze verplichtingen komen er in Vlaanderen, als het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Ze zijn noodzakelijk om de transitie naar zero-emissie-transport te ondersteunen.

Overzicht van de verplichtingen voor laadpunten bij parkeerterreinen
Nieuwbouw

(omgevingsvergunning vanaf 11 maart 2021)

Ingrijpende renovatie

(omgevingsvergunning vanaf 11 maart 2021)

Bestaande gebouwen

vanaf 2025

Woongebouwen Parkeerterrein met  2 of meer parkeerplaatsen:
laadinfrastructuur verplicht voor elke parkeerplaats
Parkeerterrein met  meer dan 10  parkeerplaatsen:
laadinfrastructuur verplicht voor elke parkeerplaats
Geen verplichtingen
Niet-woongebouwen Parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen:
– minstens 2 oplaadpunten
– én laadinfrastructuur voor 1 op 4 parkeerplaatsen
Parkeerterrein met meer dan 20 parkeerplaatsen:
minstens 2 oplaadpunten
Definitie:
Een ‘ingrijpende renovatie’ is – specifiek in het kader van elektromobiliteit – de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Welke parkeerplaatsen of -terreinen?

De verplichtingen gelden
•    als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt;
•    als het een naastgelegen parkeerterrein betreft;
•    als, in het geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw, parkeergebouw of parkeerterrein.

De verplichtingen gelden niet:
•    als het gaat over de oprit van een woning. Die wordt niet als een parkeerterrein beschouwd, maar als een toegangsweg.

Technische vereisten

Om te voldoen aan de verplichtingen moet een oplaadpunt een vermogen kunnen leveren dat groter is dan het vermogen van een standaardstopcontact (groter dan 3,7 kW of 16 A) en specifiek als doel hebben om elektrische voertuigen op te laden. Hierbij moet het oplaadpunt ten minste uitgerust zijn met één van de onderstaande connectoren:
•    Type 2 connector  voor het laden met wisselstroom (AC), zoals omschreven in de norm EN62196-2;
•    Combo 2 connector voor het laden met gelijkstroom (DC), zoals omschreven in de norm EN62196-3.

De minister kan bijkomende technische vereisten opleggen waaraan de infrastructuur moet voldoen.

Uitzonderingen

Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Handhaving

De handhaving van de verplichting gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan het VEKA een administratieve geldboete opleggen van:
•    2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen;
•    1000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Bron: Energiesparen.be