Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken

In het licht van het Zomerplan en de vooropgestelde versoepelingen ontving het CIB van diverse syndici de vraag vanaf wanneer fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering opnieuw mogelijk zal zijn.
De impact van het zomerplan is, rekening houdende met het feit dat de tekst van het nieuwe Ministerieel besluit nog naar de Raad van State moet, onduidelijk.
Noch in de communicatie van het Overlegcomité, noch in het persbericht van de Minister van Binnenlandse Zaken is een vermelding terug te vinden omtrent professionele activiteiten, waar fysieke algemene vergaderingen toe behoren. We vernemen achter de schermen dat ook het ontwerp-MB zich hier niet over uitspreekt.
Bron: CIB