Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering

CIB Vlaanderen staat al geruime tijd nauw in contact met het kabinet van minister Van Quickenborne rond de toekomstperspectieven voor algemene vergaderingen. Intussen bestaat daarover duidelijkheid. Fysieke aanwezigheid mag opnieuw sinds 9 juni. Initieel mocht dat met maximaal 50 fysieke aanwezigen, maar sinds 25 juni is dat aantal gestegen naar maximaal 100.

Zopas werd bevestigd dat vanaf 30 juli tot maximaal 200 fysieke aanwezigen toegelaten zijn. Om de syndici flexibiliteit te kunnen blijven bieden, werden de maatregelen uit de Coronawet Justitie opnieuw verlengd tot en met 30 september. Belangrijk: het KB met deze verlenging is gisteren in het Belgisch Staatsblad verschenen!

Zo kunnen de syndici en de mede-eigenaars terugvallen op een flexibel pallet aan oplossingen. Wat zijn op vandaag de mogelijkheden om tot een besluitvorming te komen?

1. De algemene vergaderingen van mede-eigenaars kunnen fysiek plaatsvinden, zowel binnen als buiten, en dit met 100 personen sinds 25 juni 2021 en met maximaal 200 personen vanaf 30 juli.

De veiligheidsvoorschriften moeten evenwel te allen tijden worden gerespecteerd, in het bijzonder:

  • garandeer de social distancing van 1,5 m tussen elke persoon (let erop de AV te organiseren in een zaal die voldoende groot is)
  • waak over de mondmaskerplicht
  • één mede-eigenaar per kavel komt naar de AV
  • zorg voor een goede verluchting

2. De organisatie van een hybride algemene vergadering, met een combinatie van fysieke aanwezigheid en mede-eigenaars die de vergadering op afstand bijwonen. Deze formule is nieuw, maar kan toegepast worden nu fysieke aanwezigheid mogelijk is. Uiteraard gelden de hierboven vermelde maxima daarbij enkel voor het aantal fysieke aanwezigen.

3. Een algemene vergadering met enkel aanwezigheid op afstand (zuiver digitaal – combo digitaal/inbellen – …). De Wet laat dergelijke formule ons inziens uitdrukkelijk toe. Zowel de Wet als de Memorie zijn immers algemeen geformuleerd en sluiten deze optie geenszins uit. Men mag de wet niet restrictiever lezen dan ze is geformuleerd. De nieuwe tekst van art. 577-6, §1 BW verbiedt de mogelijkheid van een zuiver digitale vergadering niet. Het is vanzelfsprekend cruciaal dat elke mede-eigenaar maximaal in de mogelijkheid wordt gesteld om te participeren aan de beraadslagingen en de stemmingen. Nu fysieke aanwezigheid terug kan en het hybride model daardoor aan het pallet van opties wordt toegevoegd, is het belangrijker dan ooit tevoren om op dit vlak de nodige inspanningen te verrichten, teneinde dit cruciale principe te respecteren.

4. De verlenging  van de maatregelen in de Coronawet Justitie tot en met 30 september 2021 laat onder meer toe om de versoepelde schriftelijke besluitvorming te blijven aanwenden. Het KB dat voorziet in de verlenging middels een aanpassing van art. 56 van de Wet (van 20 december 2020) is gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is de verlenging die we reeds eerder mochten aankondigen nu ook formeel bekrachtigd en van kracht.

Bron:  CIB – 01 juli 2021