Verlaagd btw-tarief energie niet van toepassing in mede-eigendom (professionele contracten)

Uit het Energieakkoord, dat op 30 maart ll. in het Staatsblad werd gepubliceerd blijkt dat het verlaagde btw-tarief van 6% dat geldt voor leveringen van aardgas en elektriciteit enkel op residentiële of niet-professionele contracten slaat. Het betreft een tijdelijke maatregel die in werking trad op 1 april 2022 en van toepassing zal zijn tot en met 30 september.

Een passage in het voormelde besluit stipuleert dat het verlaagde btw-tarief wordt ingevoerd voor de levering van elektriciteit of aardgas voor residentiële afnemers, of concreet, in het kader van het contract waarvoor met het oog op de afsluiting ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer is meegedeeld.

Dit betekent dat louter natuurlijke personen van het verlaagde tarief kunnen genieten.

De talloze professionele contracten, waartoe de VME-contracten voor collectieve installaties behoren, grijpen naast deze btw-verlaging.

Beroepsorganisaties CIB Vlaanderen en Federia lieten in deze reeds hun afkeuring blijken.

Bron: BIV