Aardgasaansluitingsverbod bij nieuwbouw met een jaar vervroegd en verplichting renovatie naar minimum EPC-label D

Afgelopen week werd in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een voorstel van decreet aangenomen dat de uitfasering van aardgas bij nieuwbouw vervroegt van 1 januari 2026 naar 1 januari 2025. Zo wordt een versnelde uitstap van fossiele brandstoffen beoogd.  De oorlog in Oekraïne wordt aangehaald als een extra impuls om de huidige aardgasafhankelijkheid nog sneller te verkleinen. Een onmiddellijke afschaffing van het gebruik van aardgas is niet realistisch. Een geleidelijke maar versnelde transitie is dat volgens de initiatiefnemers wel.

De Vlaamse regering neemt een aantal maatregelen om de afbouw van aardgasafhankelijkheid in verschillende stappen door te voeren.

Zo werd eerder ook al besloten dat de beperking van de aardgasaansluitingskosten van 250 euro bij nieuwbouw met ingang van 1 juli 2022 wordt geschrapt.

Daarnaast was eveneens al bekend dat nieuwe eigenaars van residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht zullen worden om binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom de woning energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D.

Bron: BIV.be