EPC gemene delen: fasering 01/01/2022 – 01/01/2023 – 01/01/2024

EPC gemene delen: fasering 01/01/2022 – 01/01/2023 – 01/01/2024

Fasering deadlines definitief goedgekeurd De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de faseringsregeling voor het EPC gemeenschappelijke delen definitief goed. De deadline voor gebouwen vanaf 15 appartementen blijft 1 januari 2022. Voor kleinere gebouwen is er uitstel: gebouwen vanaf 5 appartementen (en max. 14) moeten op 1 januari 2023 over een EPC voor de gemeenschappelijke delen Read more about EPC gemene delen: fasering 01/01/2022 – 01/01/2023 – 01/01/2024[…]

Asbestinventaris (attest) verplicht vanaf (verwacht) mei 2025

Asbestinventaris (attest) verplicht vanaf (verwacht) mei 2025

In de loop van 2022 wordt het asbestinventarisattest, kortweg het asbestattest, verplicht bij de verkoop van gebouwen van voor 2001. De regelgeving hiervoor zit in de laatste rechte lijn voor goedkeuring. Wat moet je hierover onthouden als syndicus? De OVAM geeft tekst en uitleg. Asbest in Vlaamse gebouwen Het gebruik van asbest werd in België Read more about Asbestinventaris (attest) verplicht vanaf (verwacht) mei 2025[…]

Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering

Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering

CIB Vlaanderen staat al geruime tijd nauw in contact met het kabinet van minister Van Quickenborne rond de toekomstperspectieven voor algemene vergaderingen. Intussen bestaat daarover duidelijkheid. Fysieke aanwezigheid mag opnieuw sinds 9 juni. Initieel mocht dat met maximaal 50 fysieke aanwezigen, maar sinds 25 juni is dat aantal gestegen naar maximaal 100. Zopas werd bevestigd dat vanaf 30 Read more about Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering[…]

Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist

Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist

De FOD Economie informeert over een gewijzigde instructie rond de inschrijving van de syndicusgegevens van elke VME in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ingevolge artikel 4 van het KB van 15 maart 2017 dienen de syndicusgegevens per VME zichtbaar te zijn in de KBO. Dat KB is niet gewijzigd, maar de FOD grijpt artikel 4 nu aan om te Read more about Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist[…]

Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken

Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken

In het licht van het Zomerplan en de vooropgestelde versoepelingen ontving het CIB van diverse syndici de vraag vanaf wanneer fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering opnieuw mogelijk zal zijn. De impact van het zomerplan is, rekening houdende met het feit dat de tekst van het nieuwe Ministerieel besluit nog naar de Raad van State Read more about Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken[…]

Vanaf maart 2021 nieuwe verplichtingen voor laadpunten bij parkings

Vanaf maart 2021 nieuwe verplichtingen voor laadpunten bij parkings

Verplichtingen voor laadpunten bij parkings Vraagt u vanaf 11 maart 2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie? Dan gelden nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de parkeerterreinen. De eigenaar van het gebouw of de vergunningshouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen. Daarnaast komt er vanaf 2025 ook een verplichting voor Read more about Vanaf maart 2021 nieuwe verplichtingen voor laadpunten bij parkings[…]

Belangrijke renovatieverplichtingen op til voor nieuwe eigenaars van residentiële en niet-residentiële gebouwen

Belangrijke renovatieverplichtingen op til voor nieuwe eigenaars van residentiële en niet-residentiële gebouwen

De Vlaamse regering voert een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen. De regelgeving daarvoor werd eind vorige week principieel goedgekeurd. 1. Vanaf 1 januari 2022 moet elk niet-residentieel gebouw dat van eigenaar wisselt, binnen de vijf jaar aan vier energienormen voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties).   2. Een nieuwe eigenaar van een klein-niet-residentieel gebouw (kleiner dan Read more about Belangrijke renovatieverplichtingen op til voor nieuwe eigenaars van residentiële en niet-residentiële gebouwen[…]

Wijziging termijn EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen

Wijziging termijn EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen

Volgens de huidige regelgeving moet uiterlijk op 1 januari 2022 ieder appartementsgebouw over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Het gaat in totaal over ruim 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen. De coronapandemie zorgde ervoor dat opmaak van dit EPC veel vertraging opliep. Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt deze timing nu bijgestuurd. Read more about Wijziging termijn EPC gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen[…]

Update 26/04/2021 – verbod op fysieke algemene vergadering verlengd tem 31/05/2021

Update 26/04/2021 – verbod op fysieke algemene vergadering verlengd tem 31/05/2021

Nieuw ministerieel besluit: klanten ontvangen moet niet langer op afspraak, verbod op fysieke AV’s verlengd De nieuwste versie van het ministerieel besluit, dat op zondag 25 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, herbevestigt expliciet dat plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars mogen doorgaan. De passage hieromtrent uit de vorige versie van het MB is letterlijk hernomen: ‘Dienstverlening aan Read more about Update 26/04/2021 – verbod op fysieke algemene vergadering verlengd tem 31/05/2021[…]

Update 17/02/2021 – Verlenging van de geldende maatregelen (uitstel AV en schriftelijke besluitvorming) tot en met 30 juni 2021

Update 17/02/2021 – Verlenging van de geldende maatregelen (uitstel AV en schriftelijke besluitvorming) tot en met 30 juni 2021

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt: Mogelijkheid tot uitstel AV en versoepelde schriftelijke besluitvorming worden verlengd tot en met 30 juni 2021 Net als in oktober vorig jaar biedt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne opnieuw soelaas aan mede-eigenaars en syndici. Hij bevestigt vandaag dat de maatregelen uit de Coronawet Justitie worden verlengd. Dit Read more about Update 17/02/2021 – Verlenging van de geldende maatregelen (uitstel AV en schriftelijke besluitvorming) tot en met 30 juni 2021[…]