Rechter verbiedt flatverhuur via Airbnb

Een man in Brugge die zijn appartement in een flatgebouw te huur aanbiedt met Airbnb moet daarmee ophouden. Dat is het resultaat van een uitspraak van een Brugse vrederechter. Hij baseert zich op de basisakte van het flatgebouw dat verbiedt dat er commerciële verhuring plaatsvindt.

De Brugse advocate Lut Wille trad op voor de groep mede-eigenaars van het flatgebouw. “Dat zijn altijd andere mensen die komen, die maken veel lawaai, die zijn hier als toerist, die trekken zich niets aan van de rust en de privacy van de mensen die daar permanent wonen”.

Gevolgen?

De rechter geeft de mede-eigenaars nu gelijk en oordeelt dat vakantieverhuur via Airbnb een commerciële activiteit is. In de statuten van het flatgebouw staat dat handelsactiviteiten in de appartementen niet toegelaten zijn. Volgens de advocate kan de uitspraak van de rechter gevolgen hebben voor duizenden andere verhuurders.  Maar volgens specialisten in de verhuursector is dat maar zeer de vraag. Strikt genomen is er weinig verschil tussen Airbnb, Booking.com, een eigen website of zelfs het briefje voor occasioneel vakantieverhuur bij de lokale buurtwinkel. “Wij gaan dat vonnis eens grondig bestuderen, maar voor de sector gaan we nu niet zeggen dat ze lamgelegd wordt door dit ene vonnis”, zegt afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen Jan Jassogne.

Bekijk hier het nieuwsitem op Focus-WTV met de reactie van CIB Vlaanderen.

Bronnen: http://cibweb.be/nieuws/rechter-verbiedt-flatverhuur-airbnb + Focus-WTV