7 december 2015

Links

Energietellers meteropname (radiofrequentie)

Techem Caloribel
Techem Caloribel NV en Calorlux stellen meer dan 100 personen tewerk en zorgen voor het beheer van meer dan 25 000 installaties met meer dan 1,3 miljoen meetapparaten.

ISTA
De geschiedenis van ista gaat meer dan 110 jaar terug. De organisatie heeft haar wortels in de bedrijven CLORIUS en ISTA, de Deense en Duitse pioniers op het gebied van verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en water op basis van het individueel gemeten verbruik.

Brunata – WMS
Warmtemeterservice B.V. is gespecialiseerd in het meten en verdelen van energie en met name warmte. WMS bestaat reeds sinds 1 april 1988 en is momenteel een toonaangevend bedrijf in de branche, niet in omvang of omzet, maar zeer zeker in kennis, mogelijkheden en gedrevenheid.

Keuringsorganismen – E.D.T.C.

BTV – Technisch Bureau Verbruggen
BTV is een Externe Dienst voor Technische Controle (E.D.T.C.) en controleorganisme, met meer dan 85 jaar ervaring en 400 medewerkers in België.

Vinçotte AIB
Meer dan 2.500 medewerkers, verspreid over 17 internationale filialen, zetten hun schouders onder deze bedrijfsmissie. Dagelijks stellen ze hun ervaring en expertise ter beschikking om klanten bij te staan objectief en betrouwbaar advies.

Konhef
Konhef heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de controle van liften en hefwerktuigen. Net zoals de liftindustrie staan we niet stil. Konhef huist in Antwerpen, maar is beschikbaar in heel België voor controles, certificaten en advies.

SGS
SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Wij staan bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers.

OCB
OCB behoort tot de lijst erkende keuringsorganismen. Een erkend keuringsorganisme heeft deze erkenning gekregen via de Federale Overheidsdienst Economie. Als erkend keuringsorganisme mag OCB alle wettelijk en niet-wettelijke keuringen uitvoeren. OCB kan als keuringsorganisme controles uitvoeren op huishoudelijk en op industrieel niveau.

Socotec
Met een omzet van 10 miljoen euro en 120 werknemers is SOCOTEC een van de grootste spelers op het gebied van prestatieverbetering door risicobeheersing in België en Nederland. Vanuit drie ondernemingen, SOCOTEC Belgium BVBA, SOCOTEC Belgium VZW en CIB NV, en 3 vestigingen in België – Kraainem, Luik  en Bergen – kunnen we beide landen bestrijken.

Overheid

Belgisch staatsblad
Het Belgisch Staatsblad (BS) produceert en verspreidt een brede waaier officiële en overheidspublicaties. Het doet dat zowel via traditionele (papier) als elektronische (internet) kanalen. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische weg.

Kruispuntbank van ondernemingen – Public Search
KBO Public Search toont de publieke gegevens van alle in KBO ingeschreven ondernemingen en alle vestigingseenheden. Alle ondernemingen, onafhankelijk van hun status (actief, bekendgemaakt of stopgezet) zijn zichtbaar.

Balanscentrale
De Balanscentrale verzamelt en verwerkt de jaarrekeningen van bijna alle in België actieve rechtspersonen en stelt ze publiek beschikbaar.

Premiezoeker
Informatie omtrent alle mogelijke premies die u kan bekomen voor uw investeringen.

Wikifin
Website van de overheid (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, FSMA) voor uw vragen over geld. Onafhankelijk. Betrouwbaar. Handig.

Provincie Limburg – Limburg in cijfers
In de rubriek wonen vind je cijfers die zicht geven op de woningmarkt en de mate waarin de woningmarkt het recht op wonen garandeert voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Andere

BIV – Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Om het beroep van vastgoedmakelaar te reguleren, richtte de overheid in 1993 een publiekrechtelijke beroepscorporatie op, het BIV. Een publiekrechtelijke beroepscorporatie is een onafhankelijke en autonome instelling met een representatief karakter: de leden van de verschillende organen worden verkozen onder en door de vastgoedmakelaars zelf. De overheid controleert het Instituut via een regeringscommissaris.

CIB Vlaanderen – Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen
CIB Vlaanderen is de beroepsvereniging van vastgoedprofessionals. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij deze organisatie. Net zoals iedereen die actief is in bedrijfs- en toeristisch vastgoed. CIB Vlaanderen biedt haar leden netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening.

Notaris
De site van de Belgische notarissen bevat onmisbare juridische en niet-juridische info over belangrijke levensmomenten als huwen, samenwonen, scheiden, …

Advocaat
De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België, in totaal meer dan 10 000 advocaten. Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten.

Kadaster
Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt.