7 december 2015

Documenten

Graag bieden wij iedereen een uitgebreid aanbod van nuttige documenten aan, want iedereen verdient 100% service.

Gecoördineerde wetgeving op mede-eigendom

De geconsolideerde wetgeving op mede-eigendom, bijgewerkt t.e.m. publicatie van de Wet houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek van 4 februari 2020 (B.S. 17 maart 2020).
   Wetgeving mede-eigendom – Download

Informatiebrochure huurwetgeving – Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019

In deze brochure van Agentschap Wonen Vlaanderen vindt u een gedetailleerde uitleg over de volledige huurwetgeving. Deze wetgeving geldt voor woningen die dienen als hoofdverblijf van de huurder.
   Informatiebrochure huurwetgeving –  Download 

Risicoanalyse liften – Brochure FOD Economie

In deze mededeling van de FOD Economie vindt u een beknopte verduidelijking omtrent de risicoanalyse voor de liften.
   Risicoanalyse liften Download

Richtlijnen van hulpverleningszone met betrekking tot brandveiligheid bij elektrische voertuigen

In deze richtlijnen van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, kan u de minimum aanbevelingen terugvinden omtrent elektrische voertuigen.
   Richtlijnen van brandweer met betrekking tot elektrische voertuigen Download

Uitleg van Fluvius aangaande plaatsing van elektrische laadpalen

Handvaten elektrisch laden voor projecten / Opladen in groep; project/appartement/verkaveling / Extra mogelijkheden in bestaande gebouwen of kleine appartementen / Hoeveel vermogen heb ik nodig? / Nieuwsbrief adviesverlening projecten
   Uitleg van Fluvius aangaande plaatsing van elektrische laadpalen Download

Informatie van Fluvius omtrent uw digitale elektriciteitsmeter

De digitale meters registreren je elektriciteitsverbruik en geven je meterstanden automatisch door aan Fluvius. Je energieleverancier gebruikt die om je eindfactuur op te maken. Je meetgegevens worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan anderen.
   Informatie van Fluvius omtrent uw digitale elektriciteitsteller Sagemcom (éénfasig S211 en driefasig T211)  Download

Richtlijnen voor aankoop en plaatsing van rookmelders

In deze richtlijnen van Wonen Vlaanderen, kan u de specificaties voor aankoop en plaatsing van rookmelders terugvinden.
   Richtlijnen voor aankoop en plaatsing van rookmelders Download

Wetgeving assistentiewoningen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregels voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. – Bijlage XVI. – Groepen van assistentiewoningen
   Wetgeving Assistentiewoningen – Download