Hoe controleert u de boekhouding van uw syndicus ?

Wie mag de integrale boekhouding van de syndicus controleren?

Art. 577-8/2: De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald.

Mogen de andere mede-eigenaars ook de boekhouding controleren?

Dit staat beschreven in de taken van de syndicus (meer in detail Art. 577-8 §4 11°): het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering.

Op zijn minst zal de syndicus dus inzage en details moeten kunnen geven over:

 • de individuele jaarafrekening
 • de resultatenrekening / factuurlijst per kostenrekening en per verdeelsleutel
 • de balans

Welke documenten en hoe kan de commissaris de syndicus controleren?

Basis:

 • alle individuele jaarafrekeningen
 • de resultatenrekening / factuurlijst per kostenrekening en per verdeelsleutel
 • een kopie van alle facturen dewelke betrekking hebben op de gemene delen
 • de balans met details
 • de leverancierslijst / aankoopdagboek
 • de klantenlijst / verkoopdagboek

Bijkomend:

 • de proef- en saldibalans
 • de journalen
 • het grootboek van de rekeningen

Tip: Controleer zeker of het bankuittreksel van de laatste dag van het boekjaar overeenkomt met de saldi dewelke vermeld staan op de balans.