Wat met de algemene vergaderingen na de vakantieperiode ?

En de algemene vergaderingen?

Wat betreft de algemene vergaderingen werd contact genomen met het kabinet van Justitieminister Geens. Er werd gerappelleerd aan het gezamenlijk schrijven van het BIV, CIB Vlaanderen en Federia om tot een haalbare oplossing te komen voor de professionele syndici.
Volgens de minister is er voor algemene vergaderingen niets veranderd: Na bijkomende navraag bij het crisiscentrum, kan ik bevestigen dat een algemene vergadering van mede-eigenaars nog steeds als professionele activiteit geldt’. Anders gesteld: algemene vergaderingen zijn volgens de minister niet verboden en kunnen/moeten plaatsvinden.
Er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, ook niet in Antwerpen.
Mede-eigenaars mogen zich nog altijd verplaatsen om een AV bij te wonen, ook wanneer ze daarvoor de gemeente- of provinciegrenzen moeten oversteken. Hou in Antwerpen wel rekening met de avondklok die geldt tussen 23u30 en 6u ’s ochtends. Iedere Antwerpse mede-eigenaar die een AV bijwoont, moet om 23u30 thuis zijn.
Het standpunt van de minister inzake het aantal deelnemers blijft ook ongewijzigd. Net omdat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, zijn de regels inzake sociale bubbels er niet op van toepassing: ‘er geldt in principe geen maximum aantal deelnemers, maar er wordt met aandrang gevraagd om de basisrichtlijnen op het vlak van afstand en hygiëne na te leven’.Bij de organisatie van algemene vergaderingen moeten de veiligheidsvoorschriften uit de sectorgids nauwgezet worden toegepast.

Samengevat kunnen we stellen dat er op heden nog steeds AV’s georganiseerd kunnen worden, voor zover de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. We beseffen dat deze voorschriften tal van praktische problemen met zich kunnen meebrengen en dat het niet altijd evident is om in de huidige situatie de meerderheidsquota te bereiken.

De vraag blijft dan ook voorliggen bij de Justitieminister om uitstel van de organisatie van algemene vergaderingen tot 2021 te bekomen en/of om de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming te verlagen, evenals de vraag of een AV binnen een mede-eigendom op termijn via digitale weg zou kunnen verlopen… Dit is een tijdrovend proces dat input en goedkeuring moet wegdragen van diverse stakeholders. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte van zodra wij hierover meer nieuws hebben.

Bron: B.I.V. (29/07/2020)