Overzicht modernisering liften: ten laatste december 2014, 2016 en 2022

In België zijn er ongeveer 90.000 liften, elk jaar komen er zo’n 2.500 bij. Liften zijn het meest gebruikte transportmiddel ter wereld en ook het meest veilige. Naar schatting vinden er in ons land zo’n 80 ongelukken per jaar plaats met liften.

 

Tot oktober 2015 werden 815 liften gecontroleerd door de FOD Economie (332 liften) en de FOD Werkgelegenheid (483 liften): 17% van de gecontroleerde liften bleek bij de eerste controle gemoderniseerd. Bij de nacontroles enkele weken later bleek het percentage conforme liften spectaculair gestegen naar 93%.

 

De eigenaars of beheerders die bij de nacontrole nog steeds niet gestart zijn met de nodige moderniseringswerken riskeren boetes tot 15.000 euro en hoger bij ernstige risico’s of een proces-verbaal van overtreding dat kan worden overgemaakt aan het gerecht. Opgelet: Strafrechtelijke inbreuk.

In onderstaand overzicht vindt u de moderniseringstermijnen. De volgende moderniseringsgolf loopt dus af op 31 december 2016 voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst zijn gesteld.

Lift moet gemoderniseerd zijn ten laatste op:
– 31 december 2014: Liften met indienststelling vanaf 1 april 1984
– 31 december 2016: Liften met indienststelling tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984

– 31 december 2022: Liften met indienststelling vóór 1 januari 1958

“We raden beheerders van deze liften aan om niet te lang te wachten met de moderniseringswerken. Bij deze liften zullen, gezien hun leeftijd, wellicht meer en grotere aanpassingen nodig zijn”, raden de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid aan.

Het volledige persbericht kan u hier terugvinden: Persbericht FOD Economie.

Bron: FOD Economie