Update CORONA-VIRUS: verstrengde maatregelen 16/10/2020 – maximum toegelaten “40 personen”

Afgelopen vrijdag 16 oktober nam het Overlegcomité opnieuw verstrengde maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. De details vind je in de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het BIV staat in contact met het Kabinet van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Er werd het BIV vanuit het Kabinet bevestigd dat ze weldra met een uitgebreide communicatie zullen komen.

Wat met de organisatie van AV’s?

Een algemene vergadering vormt een professionele activiteit. De nieuwe corona-maatregelen veranderen hier niets aan.
Bijgevolg kunnen er op heden nog steeds AV’s georganiseerd worden, uiteraard mits inachtneming van de gekende afstands- en hygiëneregels.

Het nieuwe MB hanteert een maximum van 40 personen (zie art. 17§3) die aanwezig mogen zijn op een AV. Door middel van een protocol goedgekeurd door de minister kan van dit maximum afgeweken worden. De vraag of de SF323-sectorgids als zo’n protocol kan beschouwd worden ligt momenteel voor bij de minister. Tot nader order moeten we het M.B. strikt lezen. Dat betekent dat op heden AV’s waarop meer dan 40 personen aanwezig zijn, niet toegelaten zijn.

Uitstel AV’s?

Het BIV ontving verscheidene vragen omtrent de mogelijkheid tot uitstel van AV’s, verlaging van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming, de stand van zaken inzake wetsvoorstel digitale AV’s, … Dit zijn punten waar het BIV al langer op hamert bij het kabinet van de minister van Justitie en waar men snel nieuws in hoopt te bekomen.

Vanuit de sector blijft het BIV dan ook stappen ondernemen in het dossier, om te pleiten voor een structurele oplossing voor AV’s in coronatijden.

Bron: BIV