Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer !

Het Overlegcomité lanceerde afgelopen vrijdag een coronabarometer in de strijd tegen de pandemie. Deze biedt een referentiekader aan betrokken politici en bestaat uit drie codes die de druk op de zorg weerspiegelen ingevolge het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorg (code geel, oranje en rood).

Nu vrijdag 28 januari wordt er gestart in code rood.

De barometer concentreert zich in eerste instantie op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Andere sectoren kunnen naderhand worden toegevoegd.

Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen

Op vandaag kunnen enkel nog volledig digitale vergaderingen en schriftelijke vergaderingen plaatsvinden in mede-eigendommen. Fysieke en hybride vergaderingen zijn verboden.

Het Overlegcomité kondigde vrijdag ondanks code rood toch enkele versoepelingen aan. Zo zouden ‘georganiseerde activiteiten’ in groepsverband toegestaan zijn tot 80 personen binnen en tot 200 personen buiten.

Het is op dit moment onduidelijk of Algemene Vergaderingen onder de noemer ‘georganiseerde activiteiten’ vallen. Volgens de huidige corona-FAQ van de overheid dienen Algemene Vergaderingen aanzien te worden als  ‘private bijeenkomsten’.

De categorisering van Algemene Vergaderingen als ‘private bijeenkomsten’ werd pas eind 2021 zo gehanteerd terwijl voorheen een AV in mede-eigendom steeds aanzien werd als een ‘professionele bijeenkomst’. Het is nu de vraag of een Algemene Vergadering aanzien kan worden als een ‘georganiseerde activiteit’.

Binnen de sector zijn we van mening dat fysieke Algemene Vergaderingen opnieuw zouden moeten kunnen plaatsvinden vanaf 29 januari eerstkomend en dit vanzelfsprekend met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. Uiteraard moet dit gevalideerd worden door de bevoegde instanties, dienen we de publicatie van het K.B. in het Staatsblad af te wachten en zal ook de corona-FAQ van de overheid in deze zin aangepast moeten worden. De vraag werd intussen voorgelegd aan de overheid.

Bron: biv.be