Basispakket Energie goedgekeurd door federaal parlement

Basispakket energie goedgekeurd door federaal parlement

Afgelopen donderdag werd het zogenaamde ‘basispakket energie’ aangenomen op de plenaire vergadering in het federaal parlement. Dit wetsontwerp omvat tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de strijd tegen de energiecrisis. Zo raakte eerder al bekend dat zowel in november als december elk huishouden met een gasaansluiting 135 euro tegemoetkoming per maand krijgt. Als rechthebbende wordt elke huishoudelijke afnemer gezien die op 30 september 2022 een leveringsovereenkomst voor gas heeft met: ofwel een vaste prijs, die afgesloten of hernieuwd werd na 30 september 2021, ofwel een variabele prijs. Voor elektriciteit is er in diezelfde periode een toelage van 61 euro per maand. Om recht te hebben op deze premie gelden dezelfde voorwaarden als voor de gaspremie.

Het gaat om een éénmalige, forfaitaire tegemoetkoming, wat betekent dat het bedrag in één keer wordt ontvangen, dus 122 euro voor elektriciteit en 270 euro voor gas. De verrekening zal automatisch plaatsvinden via een vermindering van de voorschot- of afrekeningsfactuur of door een storting op het gekende rekeningnummer.

Belangrijk is ook dat de tekst bepaalt dat gas eindafnemers met een gezamenlijke stookinstallatie op gas in het kader van een overeenkomst gesteld door een vereniging van mede-eigenaars, eveneens recht hebben op de premie. Zo behoren bewoners van appartementsgebouwen en andere mede-eigendommen met een gezamenlijke stookinstallatie op gas dus tot de rechthebbenden.

Meer info over de steunmaatregelen inzake energie vind je ook op deze pagina van de FOD Economie.

Bron: BIV