Meer details bekend over aanvraag gaspremie in mede-eigendommen

Eerder gaven we mee dat eindafnemers met een gezamenlijke stookinstallatie op gas in het kader van een overeenkomst gesteld door een VME, eveneens recht hebben op een gaspremie. Het kabinet van federaal Energieminister Tinne Van der Straeten verklaarde echter dat de toekenning hiervoor niet automatisch zou gebeuren. Het was wachten op de uitwerking van een aanvraagmodule, wat nu gebeurde. Dankzij de constructieve contacten tussen beroepsorganisaties CIB Vlaanderen alsook Federia en het bevoegde kabinet kon deze oplossing snel bereikt worden.

Vanaf 23 januari zal de aanvraagmodule om de premie te bekomen online worden geplaatst op de website van de FOD Economie. Als syndicus zal je er in één keer de vereiste informatie voor het hele gebouw kunnen verstrekken. Pas wanneer dat gebeurd is, zullen mede-eigenaars en huurders via dezelfde weg hun privéaanvraag kunnen indienen voor tegemoetkomingen voor november en december 2022.

Geef in de communicatie aan mede-eigenaars en huurders ook mee dat ze hun individuele aanvraag tegen ten laatste 30/04/2023 moeten ingediend hebben! 

Vanaf komende maandag zou deze link actief moeten zijn voor de aanvraag. Je dient er gegevens als bv. het KBO-nummer, de adresgegevens enz. in te vullen. Ook zal de naam van de leverancier, het klantnummer en een kopie van de gasafrekening moeten worden geüpload. Ook wordt gevraagd om enkele verklaringen op eer toe te voegen. Let erop dat alle gegevens juist worden ingegeven aangezien er achteraf geen mogelijkheid meer is om deze nog aan te passen.

Belangrijk is ook dat het aanvragen tot tegemoetkoming betreft voor de maanden november en december van 2022. De geüploade factuur moet de datum van 30 september 2022 dekken. We herinneren nog even aan de voorwaarden. Het gaat om gascontracten die op 30/09/22 een variabele prijs hadden of als ze een vaste prijs hadden, afgesloten of verlengd werden na 30/09/2021. Het gaat om een premie van 270 euro voor zowel de maand november als december 2022.

De aanvraag digitaal indienen is niet verplicht, al is dat wel het efficiëntst en wordt dit aanbevolen door de FOD Economie. Bewoners kunnen ook hun aanvraag op papier naar de FOD Economie sturen. In dat geval ben je als syndicus verplicht om aan elke bewoner die je hierom vraagt, de vereiste gegevens en een kopie van de factuur te bezorgen, evenals een verklaring op eer waarin staat dat de bewoner bijdraagt aan de gaskosten van het gebouw. Voor deze verklaring zal een model te vinden zijn op de site van de FOD Economie.

Tot slot: voor de eerste drie maanden van dit jaar zal vanaf april ek. een tweede aanvraag moeten worden ingediend. Hierbij zal een factuur moeten worden geüpload die betrekking heeft op 31/12/2022. Mogelijk kan daarbij een deel van de eerder gecommuniceerde gegevens hergebruikt worden. We geven hierover later verdere informatie.

De webpagina’s over het basispakket gas en het basispakket elektriciteit werden recent geactualiseerd. De links op deze pagina’ s worden op 23 januari geactiveerd. Ook dit artikel biedt een handige samenvatting!

Bron: BIV.be