Reminder: deadline aanvraag tweede basispakket voor gezamenlijke stookinstallatie op gas is 31 juli

Wie in ons land met een gezamenlijke stookinstallatie op gas verwarmt, in het kader van een overeenkomst afgesloten door een VME, maakt eveneens aanspraak op de gaspremie.

De toekenning hiervan gebeurt niet automatisch, maar moet aangevraagd worden op de website van de FOD Economie. Het gaat om een premie van in totaal 405 euro die ten laatste op 31 juli ek. moet worden aangevraagd.

Meer concreet gaat het om de premie voor de maanden januari, februari en maart, waarvoor de referentiedatum 31 december 2022 is. Het aanvragen verloopt op dezelfde manier als voor het eerste basispakket.

Als syndicus zal je er in één keer de vereiste informatie voor het hele gebouw kunnen verstrekken. Pas wanneer dat gebeurd is, zullen mede-eigenaars en huurders via dezelfde weg hun privé-aanvraag kunnen indienen voor hun tegemoetkomingen.

De precieze voorwaarden en aanvraagmodaliteiten kan je in dit artikel nog eens nalezen. Meer info (voorwaarden) is eveneens hier te vinden.

Bron: BIV.be