11 december 2015

Privacy Statement

Syndicusdiensten.be (BVBA Jeta) hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, Syndicusdiensten.be (BVBA Jeta), uitbatingszetel gelegen Pironlaan 8, 3550 Heusden-Zolder, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, de verwerking van eventuele bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Syndicusdiensten.be (BVBA Jeta), uitbatingszetel gelegen Pironlaan 8, 3550 Heusden-Zolder, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Syndicusdiensten.be (BVBA Jeta), uitbatingszetel gelegen Pironlaan 8, 3550 Heusden-Zolder of per e-mail: info@syndicusdiensten.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

Syndicusdiensten.be (BVBA Jeta) kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.