“Dringende nood aan een appartementsreflex en grotere waardering voor de rol van de syndici”

“Dringende nood aan een appartementsreflex en grotere waardering voor de rol van de syndici”

Pano-reportage: meer aandacht noodzakelijk voor bijzondere context van appartementsgebouwen “Dringende nood aan een appartementsreflex en grotere waardering voor de rol van de syndici” Vanavond komt het VRT-duidingsprogramma Pano met een reportage rond het toenemend aantal appartementen en appartementsgebouwen in Vlaanderen. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van het aantal uitgereikte bouwvergunningen. In nieuwbouw overstijgt Read more about “Dringende nood aan een appartementsreflex en grotere waardering voor de rol van de syndici”[…]

Digitale watermeters tegen eind 2030

Digitale watermeters tegen eind 2030

Na de digitale elektriciteits- en gasmeters zullen er in de toekomst ook digitale watermeters komen. De Vlaamse Regering verleende op 3 juni ll. haar goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het ontwerp heeft als doelstelling om waar technisch mogelijk uiterlijk tegen 31 december 2030 Read more about Digitale watermeters tegen eind 2030[…]

Aardgasaansluitingsverbod bij nieuwbouw met een jaar vervroegd en verplichting renovatie naar minimum EPC-label D

Aardgasaansluitingsverbod bij nieuwbouw met een jaar vervroegd en verplichting renovatie naar minimum EPC-label D

Afgelopen week werd in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een voorstel van decreet aangenomen dat de uitfasering van aardgas bij nieuwbouw vervroegt van 1 januari 2026 naar 1 januari 2025. Zo wordt een versnelde uitstap van fossiele brandstoffen beoogd.  De oorlog in Oekraïne wordt aangehaald als een extra impuls om de huidige aardgasafhankelijkheid nog sneller Read more about Aardgasaansluitingsverbod bij nieuwbouw met een jaar vervroegd en verplichting renovatie naar minimum EPC-label D[…]

Mede-eigenaars mogen niet lukraak laadpalen installeren

Mede-eigenaars mogen niet lukraak laadpalen installeren

Laadpalen in appartementsgebouwen groeien uit tot een maatschappelijk probleem. Niet alleen verschillen de brandveiligheidsnormen van brandweerzone tot brandweerzone, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet in gebouwen zorgt voor een ratrace en bovendien is er geen duidelijk, overkoepelend kader. Met als resultaat ondoordachte beslissingen en verhitte debatten. Veel mede-eigenaars denken onterecht dat ze lukraak laadpalen mogen Read more about Mede-eigenaars mogen niet lukraak laadpalen installeren[…]

Verlaagd btw-tarief energie niet van toepassing in mede-eigendom (professionele contracten)

Verlaagd btw-tarief energie niet van toepassing in mede-eigendom (professionele contracten)

Uit het Energieakkoord, dat op 30 maart ll. in het Staatsblad werd gepubliceerd blijkt dat het verlaagde btw-tarief van 6% dat geldt voor leveringen van aardgas en elektriciteit enkel op residentiële of niet-professionele contracten slaat. Het betreft een tijdelijke maatregel die in werking trad op 1 april 2022 en van toepassing zal zijn tot en met 30 Read more about Verlaagd btw-tarief energie niet van toepassing in mede-eigendom (professionele contracten)[…]

Update 27/01/2022 – Fysieke algemene vergaderingen terug toegelaten!

Update 27/01/2022 – Fysieke algemene vergaderingen terug toegelaten!

Zopas, minder dan een uurtje geleden, verscheen het nieuwe KB inzake corona in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe tekst schrapt het verbod op private bijeenkomsten. Fysieke en hybride algemene vergaderingen zijn dus opnieuw toegelaten. Daarvan ontving het CIB net ook bevestiging van het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne. Voor bijeenkomsten binnen met tot Read more about Update 27/01/2022 – Fysieke algemene vergaderingen terug toegelaten![…]

Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer !

Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer !

Het Overlegcomité lanceerde afgelopen vrijdag een coronabarometer in de strijd tegen de pandemie. Deze biedt een referentiekader aan betrokken politici en bestaat uit drie codes die de druk op de zorg weerspiegelen ingevolge het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorg (code geel, oranje en rood). Nu vrijdag 28 januari wordt er gestart in Read more about Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer ![…]

Update 23/12/2021 – Versoepelde schriftelijke besluitvorming definitief goedgekeurd

Update 23/12/2021 – Versoepelde schriftelijke besluitvorming definitief goedgekeurd

Het wetsontwerp heeft tijdig de eindmeet gehaald: het werd gisteren gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer. De wet zal nu snel in het Belgisch Staatsblad verschijnen: volgens de planning nog voor het jaareinde. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan je als syndicus gebruik maken van de versoepelde schriftelijke besluitvorming. Uiteraard geven Read more about Update 23/12/2021 – Versoepelde schriftelijke besluitvorming definitief goedgekeurd[…]

Update 30/11/2021 – Wederom verbod op fysieke algemene vergaderingen !

Update 30/11/2021 – Wederom verbod op fysieke algemene vergaderingen !

Nieuwe maatregelen van het Overlegcomité van 26 november ll.  Afgelopen vrijdag 26 november kwam het Overlegcomité samen om nieuwe maatregelen te nemen om de coronacrisis in te dijken. Onderstaande maatregelen zijn op zaterdag 27 november ll. in werking getreden en blijven tot nader order van kracht. Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 15 december. De afgelopen dagen was er onduidelijkheid omtrent de organisatie van algemene Read more about Update 30/11/2021 – Wederom verbod op fysieke algemene vergaderingen ![…]

Update na overlegcomité 17/11/2021 – Nieuwe Coronamaatregelen naar aanleiding van overlegcomité

Update na overlegcomité 17/11/2021 – Nieuwe Coronamaatregelen naar aanleiding van overlegcomité

Mondmaskerplicht De mondmaskerplicht wordt uitgebreid en zal gelden voor alle personen vanaf 10 jaar. De mondmaskerplicht wordt van kracht in zowel de winkels als in de publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven. Dit geldt dus eveneens voor vastgoedkantoren, minstens in de ruimtes die toegankelijk zijn voor klanten. Covid Safe Ticket Het Covid Safe Ticket (CST) wordt verplicht gecombineerd met het Read more about Update na overlegcomité 17/11/2021 – Nieuwe Coronamaatregelen naar aanleiding van overlegcomité[…]