7 december 2015

Syndicusdiensten.be

Wat is een syndicus?

Een syndicus wordt door de algemene vergadering in een vereniging van mede-eigenaars (mede-eigendom) aangesteld om voor het beheer van de gemeenschappelijke delen (lift, traphal, verzekering, onderhoudsfirma’s…) in te staan. De syndicus is het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars.

De syndicus mag een mede-eigenaar zijn. De syndicus is meestal een professionele onderneming met een erkend BIV-nummer, want ook de mede-eigenaar-syndicus draagt een professionele aansprakelijkheid voor de taken die hij vervult. Indien de syndicus een mede-eigenaar is, laat hij zich best bijstaan door externen.


Actief vastgoedbeheer !

Inbegrepen in onze dienstverlening:

Opdrachten opgenomen in

Wet op de mede-eigendom van 18 juni 2018 (B.S. 2 juli 2018)
Gewijzigd bij wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie van 31 juli 2020 (B.S. 7 augustus 2020)
Gewijzigd bij wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 van 20 december 2020 (
B.S. 24 december 2020)
Wet houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek van 4 februari 2020 (B.S. 17 maart 2020)

zoals:

Administratief beheer

 • Inzage in verscheidene documenten (statuten, verzekeringspolis,…) via een gratis onderhouden website met unieke inlog-code
 • Telefonisch te bereiken tijdens uw werkdag, maar ook tijdens uw middagpauze (9u-13u) 
 • Eén jaarlijkse statutaire algemene vergadering organiseren
 • Het opstellen van de te behandelen dagorde
 • Het verzenden van de uitnodigingsbrieven
 • Het aanleggen van een aanwezigheidslijst
 • Het secretariaat van de algemene vergadering waarnemen
 • Het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering, het bijhouden van het betreffende register, en het overmaken aan alle stemhoudende mede-eigenaars
 • Het doen uitvoeren van de beslissingen in het kader van gewoon beheer
 • Register van de VME beheren
  • basisakte
  • reglement mede-eigendom
  • notulen van algemene vergaderingen / raad van mede-eigendom
  • contracten
  • liftdossier (!)
  • wettelijke keuringen: lift, brandbeveiliging, elektrische installatie, schouw, centrale verwarming…
 • Vergaderingen met de eventuele Raad van Mede-Eigendom (verplicht vanaf 20 kavels)
 • Het bijwonen van de vergaderingen.
 • Het notuleren van deze vergaderingen en de verslagen verdelen aan de betrokken partijen.
 • Contractuele relaties beheren namens en voor rekening van de VME
  • Verzekeringen
  • Personeel
  • Toeleveringsbedrijven
  • Onderhoudsfirma’s
  • Controle-organismen
  • Toevallige opdrachten
 • De wettelijke vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars
 • De briefwisseling ten opzichte van individuele mede-eigenaars, bewoners of derden

Financieel beheer

 • Transparante communicatie met de commissaris der rekeningen
 • De commissaris der rekeningen kan alle facturen, financiële transacties, dagboeken,… online (of op kantoor) en onbeperkt raadplegen 
 • Dubbele boekhouding voor elke mede-eigendom, ongeacht de grootte
 • Het opmaken van de begroting en het samenstellen van het werkkapitaal
 • Het inboeken van de facturen van de mede-eigendom
 • Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Het verrekenen van de kosten volgens bepaalde verdeelsleutels (individuele afrekening)
 • Een resultatenrekening en balans jaarlijks voorleggen van het vermogen van de VME
 • Het invorderen van verschuldigde bedragen volgens een betalingsprotocol
 • Het beheren van het reservekapitaal conform beslissing van de algemene vergadering

Technisch beheer

 • Permanentiedienst voor technische interventies (24u/24u en 7d/7d)
 • Aanwezigheid op verzekeringsexpertises, opleveringen, schadegevallen,…
 • Opvragen van offertes voor werken, dewelke het bedrag van mededinging overschrijden
 • De werken opvolgen en opleveren, indien hiertoe volmacht verleend is
 • De risicoanalyse van de lift(en) laten uitvoeren en deze noodzakelijke werken opvolgen
 • De onderhoudsattesten controleren

Juridisch beheer

 • Gratis juridisch eerstelijnsadvies via advocaten, gespecialiseerd in mede-eigendom 
 • Trachten te vermijden van juridische procedures, door duidelijke uitleg inzake wetgeving
 • Begeleiden bij eventuele juridische procedure

Vraag hier uw offerte aan.

Wij komen ons vrijblijvend voorstellen op uw volgende (bijzondere) Algemene Vergadering.