Digitale watermeters tegen eind 2030

Na de digitale elektriciteits- en gasmeters zullen er in de toekomst ook digitale watermeters komen. De Vlaamse Regering verleende op 3 juni ll. haar goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het ontwerp heeft als doelstelling om waar technisch mogelijk uiterlijk tegen 31 december 2030 Read more about Digitale watermeters tegen eind 2030[…]