Mede-eigenaars mogen niet lukraak laadpalen installeren

Laadpalen in appartementsgebouwen groeien uit tot een maatschappelijk probleem. Niet alleen verschillen de brandveiligheidsnormen van brandweerzone tot brandweerzone, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet in gebouwen zorgt voor een ratrace en bovendien is er geen duidelijk, overkoepelend kader. Met als resultaat ondoordachte beslissingen en verhitte debatten. Veel mede-eigenaars denken onterecht dat ze lukraak laadpalen mogen Read more about Mede-eigenaars mogen niet lukraak laadpalen installeren[…]

Update 27/01/2022 – Fysieke algemene vergaderingen terug toegelaten!

Zopas, minder dan een uurtje geleden, verscheen het nieuwe KB inzake corona in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe tekst schrapt het verbod op private bijeenkomsten. Fysieke en hybride algemene vergaderingen zijn dus opnieuw toegelaten. Daarvan ontving het CIB net ook bevestiging van het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne. Voor bijeenkomsten binnen met tot Read more about Update 27/01/2022 – Fysieke algemene vergaderingen terug toegelaten![…]

Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer !

Het Overlegcomité lanceerde afgelopen vrijdag een coronabarometer in de strijd tegen de pandemie. Deze biedt een referentiekader aan betrokken politici en bestaat uit drie codes die de druk op de zorg weerspiegelen ingevolge het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op intensieve zorg (code geel, oranje en rood). Nu vrijdag 28 januari wordt er gestart in Read more about Update 26/01/2022 – Algemene Vergaderingen en de coronabarometer ![…]

Update 23/12/2021 – Versoepelde schriftelijke besluitvorming definitief goedgekeurd

Het wetsontwerp heeft tijdig de eindmeet gehaald: het werd gisteren gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer. De wet zal nu snel in het Belgisch Staatsblad verschijnen: volgens de planning nog voor het jaareinde. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan je als syndicus gebruik maken van de versoepelde schriftelijke besluitvorming. Uiteraard geven Read more about Update 23/12/2021 – Versoepelde schriftelijke besluitvorming definitief goedgekeurd[…]

Update 30/11/2021 – Wederom verbod op fysieke algemene vergaderingen !

Nieuwe maatregelen van het Overlegcomité van 26 november ll.  Afgelopen vrijdag 26 november kwam het Overlegcomité samen om nieuwe maatregelen te nemen om de coronacrisis in te dijken. Onderstaande maatregelen zijn op zaterdag 27 november ll. in werking getreden en blijven tot nader order van kracht. Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 15 december. De afgelopen dagen was er onduidelijkheid omtrent de organisatie van algemene Read more about Update 30/11/2021 – Wederom verbod op fysieke algemene vergaderingen ![…]

EPC gemene delen: fasering 01/01/2022 – 01/01/2023 – 01/01/2024

Fasering deadlines definitief goedgekeurd De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de faseringsregeling voor het EPC gemeenschappelijke delen definitief goed. De deadline voor gebouwen vanaf 15 appartementen blijft 1 januari 2022. Voor kleinere gebouwen is er uitstel: gebouwen vanaf 5 appartementen (en max. 14) moeten op 1 januari 2023 over een EPC voor de gemeenschappelijke delen Read more about EPC gemene delen: fasering 01/01/2022 – 01/01/2023 – 01/01/2024[…]

Asbestinventaris (attest) verplicht vanaf (verwacht) mei 2025

In de loop van 2022 wordt het asbestinventarisattest, kortweg het asbestattest, verplicht bij de verkoop van gebouwen van voor 2001. De regelgeving hiervoor zit in de laatste rechte lijn voor goedkeuring. Wat moet je hierover onthouden als syndicus? De OVAM geeft tekst en uitleg. Asbest in Vlaamse gebouwen Het gebruik van asbest werd in België Read more about Asbestinventaris (attest) verplicht vanaf (verwacht) mei 2025[…]

Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering

CIB Vlaanderen staat al geruime tijd nauw in contact met het kabinet van minister Van Quickenborne rond de toekomstperspectieven voor algemene vergaderingen. Intussen bestaat daarover duidelijkheid. Fysieke aanwezigheid mag opnieuw sinds 9 juni. Initieel mocht dat met maximaal 50 fysieke aanwezigen, maar sinds 25 juni is dat aantal gestegen naar maximaal 100. Zopas werd bevestigd dat vanaf 30 Read more about Update 01/07/2021 – Maximaal 200 aanwezigen op uw fysieke algemene vergadering[…]

Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist

De FOD Economie informeert over een gewijzigde instructie rond de inschrijving van de syndicusgegevens van elke VME in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ingevolge artikel 4 van het KB van 15 maart 2017 dienen de syndicusgegevens per VME zichtbaar te zijn in de KBO. Dat KB is niet gewijzigd, maar de FOD grijpt artikel 4 nu aan om te Read more about Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist[…]

Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken

In het licht van het Zomerplan en de vooropgestelde versoepelingen ontving het CIB van diverse syndici de vraag vanaf wanneer fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering opnieuw mogelijk zal zijn. De impact van het zomerplan is, rekening houdende met het feit dat de tekst van het nieuwe Ministerieel besluit nog naar de Raad van State Read more about Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken[…]