Sociaaltariefpremie aardgas en elektriciteit via mede-eigendom op komst vanaf 1 augustus

In de laatste rechte lijn richting de verkiezingen zal de Kamer zich nog buigen over een dossier met belangrijke impact voor de syndici: de invoering van een sociaaltariefpremie. Die premie zorgt voor een tegemoetkoming – equivalent aan het voordeel van het sociaal tarief – voor bewoners van collectief verwarmde appartementsgebouwen. Vanuit de sector pleiten we Read more about Sociaaltariefpremie aardgas en elektriciteit via mede-eigendom op komst vanaf 1 augustus[…]

Mijlpaal van 1 januari 2027 voor het asbestattest GD goedgekeurd door het Vlaams Parlement

Het was reeds enkele keren aangekondigd: er komt één uniforme deadline voor het asbestattest Gemene Delen. Die zal op 1 januari 2027 liggen. Elke VME zal tegen die datum – los van verkoop van een appartement in het gebouw – over een asbestattest GD moeten beschikken. Het Vlaams Parlement keurde die wijziging vorige week goed. Let Read more about Mijlpaal van 1 januari 2027 voor het asbestattest GD goedgekeurd door het Vlaams Parlement[…]

Onrechtmatige bedingen ook van toepassing op VME’s

Onrechtmatige bedingen ook van toepassing op VME’s Op 8 februari 2024 werd op de plenaire vergadering van de Kamer de wet houdende Diverse Bepalingen inzake Economie goedgekeurd. Met de wet wordt de onrechtmatige bedingenleer uit het economisch recht (boek 6 WER) van toepassing op VME’s. Hierdoor worden VME’s voortaan beter beschermd wanneer ze overeenkomsten afsluiten. Read more about Onrechtmatige bedingen ook van toepassing op VME’s[…]

Bankuitsluiting: ook VME’s krijgen basisbankdienst

Bankuitsluiting: ook VME’s krijgen basisbankdienst Op aandringen van CIB liggen in de Kamercommissie Economie heel wat maatregelen op tafel om bankuitsluiting van VME’s aan te pakken. Afgelopen woensdag nam de toekenning van een basisbankdienst aan VME’s de eerste horde. Zij zullen daar in de toekomst voor in aanmerking komen. Het is een belangrijke eerste wetgevende Read more about Bankuitsluiting: ook VME’s krijgen basisbankdienst[…]

Mijn VerbouwPremie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen

Vraag nu de aanvullende Mijn VerbouwPremie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen aan Sinds 1 februari 2024 is de vernieuwde aanvraagmodule voor Mijn VerbouwPremie online beschikbaar. Voortaan kunnen VME’s, syndici en andere investeerders een aanvraag indienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen. Read more about Mijn VerbouwPremie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen[…]

Aanpassing regeling asbestattest gemene delen op komst (1 mei 2025 -> 01/01/2027?)

Op de laatste ministerraad voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering een geactualiseerde versie van het asbestafbouwplan goed. Belangrijk voor de syndici is dat de regering daarmee formeel bevestigt dat er nog gesleuteld zal worden aan het asbestattest voor de gemene delen. Dat attest moet er vanaf 1 mei 2025 zijn, van zodra er een Read more about Aanpassing regeling asbestattest gemene delen op komst (1 mei 2025 -> 01/01/2027?)[…]

Reminder: deadline aanvraag tweede basispakket voor gezamenlijke stookinstallatie op gas is 31 juli

Wie in ons land met een gezamenlijke stookinstallatie op gas verwarmt, in het kader van een overeenkomst afgesloten door een VME, maakt eveneens aanspraak op de gaspremie. De toekenning hiervan gebeurt niet automatisch, maar moet aangevraagd worden op de website van de FOD Economie. Het gaat om een premie van in totaal 405 euro die ten laatste op Read more about Reminder: deadline aanvraag tweede basispakket voor gezamenlijke stookinstallatie op gas is 31 juli[…]

Appartement zoekt syndicus (Artikel De Standaard 24/05/2023)

Appartement zoekt syndicus Voor ieder appartementsgebouw moet er verplicht een syndicus worden aangesteld. Het aantal syndici kan de snelle appartementisering van Vlaanderen niet volgen. Ook hebben negen op de tien syndici moeite om voldoende personeel te vinden. De cijfers liegen er niet om. De appartementisering zet zich voort in Vlaanderen. In 2022 woonde voor het Read more about Appartement zoekt syndicus (Artikel De Standaard 24/05/2023)[…]

Wat is de wettelijke opdracht van de syndicus? 16 verplichtingen! (Burgerlijk Wetboek “Goederen”, nl. Art. 3.89 §5)

Volgens het Burgerlijk Wetboek “Goederen”, nl. Art. 3.89 §5 heeft de Syndicus tot opdracht:   1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren; 2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; 3° het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren overeenkomstig Read more about Wat is de wettelijke opdracht van de syndicus? 16 verplichtingen! (Burgerlijk Wetboek “Goederen”, nl. Art. 3.89 §5)[…]

Meer details bekend over aanvraag gaspremie in mede-eigendommen

Eerder gaven we mee dat eindafnemers met een gezamenlijke stookinstallatie op gas in het kader van een overeenkomst gesteld door een VME, eveneens recht hebben op een gaspremie. Het kabinet van federaal Energieminister Tinne Van der Straeten verklaarde echter dat de toekenning hiervoor niet automatisch zou gebeuren. Het was wachten op de uitwerking van een Read more about Meer details bekend over aanvraag gaspremie in mede-eigendommen[…]