Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist

De FOD Economie informeert over een gewijzigde instructie rond de inschrijving van de syndicusgegevens van elke VME in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ingevolge artikel 4 van het KB van 15 maart 2017 dienen de syndicusgegevens per VME zichtbaar te zijn in de KBO. Dat KB is niet gewijzigd, maar de FOD grijpt artikel 4 nu aan om te Read more about Inschrijving syndicus ook als natuurlijk persoon vereist[…]

Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken

In het licht van het Zomerplan en de vooropgestelde versoepelingen ontving het CIB van diverse syndici de vraag vanaf wanneer fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering opnieuw mogelijk zal zijn. De impact van het zomerplan is, rekening houdende met het feit dat de tekst van het nieuwe Ministerieel besluit nog naar de Raad van State Read more about Geen fysieke aanwezigheid Algemene Vergaderingen – stand van zaken[…]