UPDATE: A.V.’s kunnen worden georganiseerd onder strenge voorwaarden…

Voor professionele syndici bestond er onduidelijkheid over de vraag vanaf wanneer er opnieuw AV’s ingericht kunnen worden, met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Tegelijkertijd staan ze in het najaar voor een quasi onmogelijke opdracht. 

Minister Geens vaardigt nu een nieuwe richtlijn uit voor algemene vergaderingen tot en met 30 juni.

De sectorvertegenwoordigers voor de professionele syndici zijn zich hier zeker van bewust. BIV, CIB Vlaanderen en Federia hebben recent dan ook nauwe contacten onderhouden met het kabinet van Justitieminister Geens (CD&V). Dat resulteerde in eerste instantie in het KB nr. 4, met een mogelijkheid tot rechtsgeldig uitstel, alsook verlenging van de mandaten, en vervolgens in een verlenging van de geldigheidsduur van dat KB tot 30 juni.

Op de vraag wanneer en hoe de syndici hun AV’s kunnen heropstarten heeft de minister zich ondertussen formeel uitgesproken door middel van een expliciete richtlijn, die met onmiddellijke ingang van kracht wordt. We kregen de richtlijn door per e-mail en nemen ze hieronder letterlijk over:

“Het volmachtsbesluit nr. 4 stelt dat alle algemene vergaderingen die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de Covid-19 pandemie, moeten worden gehouden binnen de uitgestelde periode van 1 juli tot 30 november. Die formulering laat dus de ruimte voor het houden van een fysieke vergadering, als dat kan zoals hieronder verder gepreciseerd. Het blijft ook toegelaten om de procedure schriftelijk te voeren, eventueel met ondersteuning van tele- of videoconferentie, indien alle mede-eigenaars daarmee instemmen. 

De veiligheidsvoorschriften evolueren voortdurend en laten soms ruimte voor interpretatie. Gelet op de vragen die hierover momenteel rijzen, wensen we te bevestigen dat de vergaderingen op fysieke wijze kunnen doorgaan, evenwel onder een aantal voorwaarden. In plaats van een maximum aantal deelnemers op te leggen, is het belangrijker om na te gaan of de vergadering op een veilige manier kan worden georganiseerd. Het is essentieel dat de deelnemers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, hetgeen impliceert dat de vergadering plaatsvindt in een ruimte die is aangepast aan het aantal deelnemers. Indien nodig, kan het aantal deelnemers worden beperkt door slechts één deelnemer per mede-eigendom toe te laten, en eventueel ook gebruik te maken van volmachten. Daarnaast moeten de nodige maatregelen worden genomen om de veiligheid van eenieder te waarborgen, zoals verder gepreciseerd in de sectorgids.

Hoewel we er ons van bewust zijn dat dit inspanningen vraagt, zijn we er ook zeker van dat de nodige creativiteit en verantwoordelijkheidszin aan de dag kan worden gelegd om de vergaderingen terug op te starten. Het blijft evenwel toegelaten, tot en met 30 juni, om te kiezen voor een uitstel van de vergadering indien de vergadering niet op een veilige manier kan worden georganiseerd. Die uitgestelde vergadering zal dan moeten plaatsvinden tussen 1 juli en 30 november”.

De Minister stelt in zijn nieuwe richtlijn dat er vanaf nu inderdaad opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Het standpunt dat wordt verdedigd luidt dat niet gekeken dient te worden naar het samenscholingsverbod. Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen.