Renovatieplicht sinds 1 januari voor residentiële gebouwen

Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen vanaf 1 januari 2023 verplicht worden om binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D.

De overheid voorziet diverse financiële ondersteuningsmaatregelen om deze investering te verlichten, denk aan de rentesubsidie (het hervormde renovatiekrediet dat voor woningen en appartementen bij eigendomsoverdracht met een EPC-Label E of F een korting biedt op de geldende marktrentevoet).

Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete worden opgelegd.

Als vastgoedmakelaar is er een bijkomende informatieplicht wanneer een residentieel gebouw in volle eigendom notarieel overgedragen wordt. Je dient in de publiciteit te vermelden dat er renovatieverplichtingen kunnen gelden.

Dit moet ook in de onderhandse verkoopovereenkomst opgenomen worden.

Bron: BIV