Algemene Vergadering na Covid-19 (corona-virus)

Eerder werd u bericht over het bijzondere machtenbesluit van minister van Justitie Koen Geens met betrekking tot het uitstel van de algemene vergaderingen tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen. In hetzelfde besluit wordt ook voorzien in de verlenging van de mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars tot de eerstvolgende algemene vergadering. Na advies van de Raad van State werd dit besluit verder verduidelijkt en gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Wat houdt deze verduidelijking concreet in? We citeren hieronder zoveel mogelijk de concrete toelichting van minister Geens bij het Besluit.  

 
Minister Geens verduidelijkt uitstel algemene vergaderingen en verlenging mandaten

Welke periode?
Het Besluit heeft betrekking op de vergaderingen die normaliter hadden en zouden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Deze periode kan door de regering nog worden verlengd. Veiligheidshalve dienen we evenwel als sector er tot nader order van uit te gaan dat de periode van vijf maanden zal beginnen lopen op 4 mei 2020.

“Op 10 maart heeft de regering de eerste veiligheidsmaatregelen aangekondigd die de vrije bewegingsvrijheid van de burgers beperken. Ondanks het feit dat de maatregelen nadien nog werden verstrengd, hadden deze eerste beperkingen reeds een impact, in het bijzonder voor de kwetsbare burgers, zoals ouderen. De leeftijdscurve van de mede- eigenaars is gevarieerd maar ligt over het algemeen immers vrij hoog.”
bron: cib.be