Update: Termijn van vijf maanden tussen 1 juli en 30 november 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen vrijdag een globale exitstrategie goedgekeurd, die helaas meer vragen heeft opgeworpen dan antwoorden. De exitstrategie moet de heropstart van de economie in goede banen leiden. Wat betekent dit voor de syndici? Voornaamste knelpunt voor de syndici is uiteraard het lot van de algemene vergaderingen, zowel deze die uitgesteld moesten worden als deze die eraan komen in mei en juni. Nog deze week zal een aanpassing van het Bijzonder Volmachtenbesluit (het befaamde KB nr. 4) in het Belgisch Staatsblad verschijnen, die het startpunt voor de termijn van vijf maanden op 1 juli legt in plaats van op 4 mei.

Weet dat we de voorbije weken vanuit CIB Vlaanderen bijzonder hard hebben aangedrongen om een haalbare regeling te bekomen. Dat een uitstel met 5 maanden vanaf 4 mei op vandaag niet werkbaar is, staat als een paal boven water. Pas vanaf 8 juni zal men überhaupt beginnen onderzoeken of de horeca terug open kan… En niemand wil de komende maanden fysieke algemene vergaderingen inrichten die, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, een veiligheidsrisico inhouden voor de mede-eigenaars, de syndici en hun personeel. Dat zou zonder meer onverantwoord zijn, niet in het minst omdat veel mede-eigenaars tot de risicogroepen behoren.

We hebben bij het kabinet verschillende oplossingen voorgelegd, zoals een algemeen uitstel van de algemene vergaderingen naar dezelfde periode volgend jaar (15-daagse termijn voorzien in het RIO) of minstens een verschuiving van de datum van 4 mei.

Nog deze week zal een aanpassing van het Bijzonder Volmachtenbesluit (het befaamde KB nr. 4) in het Belgisch Staatsblad verschijnen, die het startpunt voor de termijn van vijf maanden op 1 juli legt in plaats van op 4 mei.

Met andere woorden: alle algemene vergaderingen die tot en met 30 juni niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van de veiligheidsvoorschriften mogen uitgesteld worden en kunnen in de periode tussen 1 juli en 30 november 2020 rechtsgeldig heringepland worden.

Op basis van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad vrijdag moeten we vaststellen dat het samenscholingsverbod blijft gelden. Alle fysieke contacten met particulieren zijn al zeker minstens tot 11 mei uitgesloten. Vanuit die optiek lijkt het ons evident om alvast de geplande vergaderingen in mei uit te stellen. De verdere evolutie moeten we afwachten.

Bron: cib.be