Glasnorm werd verstrengd op 1 januari 2023

Sinds 1 januari dit jaar geldt er een verdere verstrenging van de dubbelglasnorm. Sinds 1 januari 2021 maakten de strafpunten plaats voor de drie categorieën van gebreken in het conformiteitsonderzoek. Een inbreuk op de dubbelglasnorm werd tot 31 december 2022 nog beschouwd als een gebrek van categorie I in het technisch verslag woningkwaliteit.

Voortaan geldt een inbreuk op de dubbelglasnorm als een gebrek van categorie II.

Het ontbreken van dubbele beglazing kan aanleiding geven tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

Weet dat de woningcontroleur voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing rekening houdt met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC.

Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist in het verslag als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden vind je terug onder voorgaande link.

Graag een overzicht van alle relevante wijzigingen op vlak van wonen en energie? Dat vind je hier terug.

Born: BIV