Update 26/04/2021 – verbod op fysieke algemene vergadering verlengd tem 31/05/2021

Nieuw ministerieel besluit: klanten ontvangen moet niet langer op afspraak, verbod op fysieke AV’s verlengd

De nieuwste versie van het ministerieel besluit, dat op zondag 25 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, herbevestigt expliciet dat plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars mogen doorgaan. De passage hieromtrent uit de vorige versie van het MB is letterlijk hernomen: ‘Dienstverlening aan en in huis is verboden, behalve voor wat betreft: […] 2° de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Daarnaast bepaalt het ministerieel besluit dat niet-essentiële winkels vanaf 26 april niet langer op afspraak moeten werken. Dat betekent dus dat de bemiddelingskantoren opnieuw klanten kunnen ontvangen zonder voorafgaandelijke afspraak.

Voor syndici als essentieel beroep wijzigt er niks. Het totaalverbod op fysieke algemene vergaderingen wordt verlengd tot en met 31 mei.

Het Overlegcomité van 14 april 2021 heeft de bevolking meer perspectief willen geven via een versoepeling van het aantal contacten in de buitenlucht. Daar mag men voortaan met 10 mensen samenkomen, op voorwaarde dat de social distancing maximaal gerespecteerd wordt.

An sich heeft deze wijziging geen enkele impact op de activiteiten van vastgoedprofessionals. Toch staan we er even bij stil. De reden: het is een uitgelezen gelegenheid om een hardnekkig misverstand definitief de wereld uit te helpen. Het zou onjuist zijn er van uit te gaan dat het samenscholingsverbod van toepassing is bij alle vormen van activiteiten, ook professionele activiteiten en de organisatie van algemene vergaderingen in mede-eigendom.

Het is onterecht om te stellen dat fysieke algemene vergaderingen zouden mogen doorgaan, zolang daarop niet meer dan 10 personen aanwezig zijn. Het samenscholingsverbod heeft een geheel eigen finaliteit. Die bestaat eruit het aantal personen te beperken die mogen samenkomen in sociale context en/of op het openbaar domein. Men kan er dus geenszins uit afleiden dat kleinere professionele activiteiten nog zouden mogen. Professionele activiteiten zijn immers van een geheel andere aard – het blijft verboden daarvoor mensen samen te brengen in vergaderingen,… 

Het MB dat afgelopen zondag gepubliceerd werd, verlengt de maatregelen tot en met 31 mei 2021. Voor de syndici betekent dit dus een verlenging van het totaalverbod op fysieke algemene vergaderingen tot die datum.

Bron: CIB